Med Xledger XRM medlems- og giversystem får du en samlet oversikt og forvaltning over alle ledd i din organisasjon. | Xledger Norge

Xledger medlems- og giversystem (XRM)

Med XRM får du en samlet oversikt og forvaltning over alle ledd i din organisasjon. Jobb smartere ved å samle alle data på ett sted, slik at du slipper dobbeltarbeid.

Finn ut mer om de forskjellige funksjonene i XRM:

xrm gaver

Gaver og givere

xrm medlem

Medlem

xrm abonnement

Abonnement

xrm verv

Ansvar og verv

xrm kompetanse

Kompetanse

xrm kurs

Kurs

aktivitet xrm

Aktivitet

min side xrm

Min side

reskontro xrm

Reskontro

organisasjonsoversikt xrm

Organisasjonsoversikt

kampanje xrm

Kampanje

aksjoner xrm

Aksjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er XRM?

XRM står for Extended Relationship Management.

 

 

 

xrm gaver

Gaver og givere

Under gaver og givere har vi fire hovedfunksjoner. Gaveregnskap, giverforvaltning, gavekampanje, og takkerutine.

 

 • Gaveregnskap
  Føring og rapportering på gaver du mottar. En oversikt over hvem som har gitt til hva og når de ga. Xledger har automatisk bankintegrasjon, slik at nettbank ikke lenger er nødvendig
 • Gavekampanje
  Ønsker du å sende gavegiroer til en eller flere eller forvalte faste giveravtaler, kan dette administreres fra Xledger
 • Giverforvaltning
  Ha oversikt og kontakt med dine givere. Givere kan f.eks. se hva de har gitt gjennom «Min side»
 • Takkerutine
  En takkerutine er en automatisk generering av takkebrev, som blant annet fletter inn beløp og hva personen har gitt til, innenfor valgt periode

 

 

Gå til toppen

xrm medlem

Medlem

En god oversikt og administrasjon over medlemmer i din organisasjon.

  • Medlemskap kan være både betalbare og ikke betalbare
  • Medlemskapet registreres i organisasjonen (lag og foreninger/grupper)
  • Alle medlemmer har tilgang til «Min side», hvor de kan se en oversikt over sine medlemskap og andre engasjement i organisasjonen
  • Medlemskapet kan settes opp med en annen betaler (reskontro) enn medlemmet

  • Enkel og effektiv fakturering med oppsett av fakturamaler knyttet til medlemskapet. Inntekter og kostnader på medlemskap kan føres direkte i regnskapet

 

 

Gå til toppen

Abonnement XRM

Abonnement

I vår abonnement-løsning kan du forvalte abonnenter, distribusjonslister og fakturering på abonnement, som for eksempel tidsskrift som sendes ut månedlig.

Du får oversikt over alt som gjelder for abonnementet:

 • Oversikt over hvem som skal ha tidsskriftet
 • Avsluttede abonnement
 • Et abonnement kan ha ulik mottaker og betaler
 • Fleksible fakturaoppsett og avtalegiro

 

Gå til toppen

Ansvar og verv

Ansvar og verv

Forvalter ansvar, verv og roller i styrer og komitéer på dine kontakter i organisasjonen.

 • God oversikt og forvaltning over hvem som har ansvar og roller i forskjellige lag, foreninger og grupper
 • Rollene knyttes til organisasjonsenheter
 • Søk og utvalg
 • Egen tabell som også er tilgjengelig via kontaktoversikt og organisasjonsoversikt

 

 

 

Gå til toppen

Kompetanse xrm

Kompetanse

Enkel registrering av CV-data på en kontakt

 1. Gir verdifull informasjon om ressurspersoner i en organisasjon
 2. Bygg opp egen database med kompetansetyper som er viktige for din organisasjon
 3. Søk etter personer med relevant kompetanse

 

Gå til toppen

kurs og kompetanse xrm

Kurs og konferanse

Påmeldingssystem og fakturering

 • Forvalte kurs og arrangement, inkludert påmeldinger
 • Nøkkeldata over hvilket kurs det gjelder, hvem som deltok og hvor det var
 • Nøkkeldataene kan brukes til å invitere et utvalg av de som deltok til et annet kurs ved hjelp av kampanjeutvalg

  Integrasjon med påmeldingssystem

  Xledger forvalter resultatet av påmeldingene og kan ta i mot selve betalingen, mens påmeldingen til selve arrangementet skjer hos en tredjepart, f.eks. via en lenke til en ekstern nettside

 

 

Gå til toppen

aktiviteter xrm

Aktiviteter

Rapportering på deltakelse i ulike arrangement og aktiviteter.

Dette er nyttig på arrangement hvor det ikke er forhåndsregistrering. For eksempel:

 • Frivillige aktiviteter
 • Internt arrangement
 • Suppeutdeling

 

 

Gå til toppen

min side xrm

Min side

Min side er en helt ny påloggingsløsning med selvbetjent tilgang til egne kontaktforhold. Du får da oversikt over dine medlemskap, abonnement og gaver du har gitt.

 

 

Gå til toppen

reskontro xrm

Reskontro

Detaljert oppfølging og oversikt over fakturering og innbetalinger på medlemmer og givere.

 • Kunde
 • Leverandør
 • Giver
 • Automatisk purring og inkasso der hvor det er aktuelt

 

 

Gå til toppen

organisasjonsoversikt xrm

Organisasjon

Organisasjonsenheter

 • Forvaltning av foreninger, grupper, lag o.l.
 • – Kan settes opp i hierarki-struktur og knyttes til ulike selskap i et konsern
 • – Opprette og forvalte medlemskap og ansvar/verv i organisasjonsenhet

Organisasjonsoversikt

 • Oversikt over alle knytninger og forhold som er registrert på en organisasjonsenhet
 • Linker til de forskjellige tabellene fra hver enkelt blokk og direkte til respektive oppføring
 • Viser organisasjonsenhetens plassering i hierarkiet / konsernet
 • Enkel rapport på medlemskap

 

 

Gå til toppen

kampanjer xrm

Kampanje og utvalg

Lag egne kampanjer basert på et definert utvalg

 • Gode muligheter for å søke og filtrere på data fra alle tabeller
 • Du kan lagre dine utvalg som maler
 • Pivotering av data for oversiktlige rapporter og analyser

 

 

Gå til toppen

aksjoner xrm

Aksjoner

Registrering og oversikt over aktiviteter gjennomført mot kontakter. For eksempel:

 • Kampanjeoppfølging
 • Knytte til e-post
 • Telefonoppfølging
 • Planlagte og gjennomførte møter

 

 

Gå til toppen