Support tilbyr teknisk brukerstøtte til partnere og direktekunder | Xledger Norge

Support

 

Xledger Support tilbyr teknisk brukerstøtte til alle partnere og direktekunder

Xledgers supportavdeling tilbyr brukerstøtte til alle partnere og direktekunder. Det er kun utnevnte superbrukere som har tilgang til Xledgers supporttjenester.

Xledgers partnere ivaretar supportfunksjonen ovenfor sine kunder. Dersom selskapet ditt er ikke en direktekunde av Xledger AS, må du kontakte din systemleverandør (regnskapsbyrå eller forhandler) ved brukerspørsmål.

Supportsaker sendes på e-post til support@xledger.no