Sertifisering av administrator i Xledger | Xledger Norge

Sertifisering: Administrator

Målgruppe:

Superbrukere og implementeringskonsulenter som jobber med implementering av nye kunder i Xledger.

Forkunnskaper:

Kandidaten bør ha gjennomført kursene Regnskap 1, Regnskap 2, Lønn og reise og Prosjekt 1 samt ha praktisk erfaring med tilsvarende funksjonsområder i Xledger.

Gjennomføring

Sertifiseringen består av to deler som må gjennomføres sammenhengende. Kandidaten må bestå begge deler for å bestå sertifiseringen. Det er lov å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt. Sertifiseringen gjennomføres i Xledgers lokaler i Oslo.

Del 1: Teori

Denne delen består av 60 spørsmål med fire svaralternativer per spørsmål. Det er kun mulig å velge ett svar per spørsmål, og det er kun ett svar som er korrekt. Minimum 75% riktig for å bestå Tidsramme: 1 time

Del 2: Case

Denne delen består av et case med fokus på praktisk bruk av Xledger. Caset deles ut etter at teoridelene er gjennomført. Minimum 75% riktig for å bestå Tidsramme: 2 timer   For å få mer informasjon om sertifiseringen, eller for å melde deg som kandidat til sertifisering, send en forespørsel via kontaktskjemaet her (Påmelding).