MjøsAnker valgte Xledger | Xledger Norge

MjøsAnker valgte Xledger

Knut Magne Jensen, administrasjonsleder i MjøsAnker

Knut Magne Jensen, administrasjonsleder i MjøsAnker

Xledger kan gi oss en komplett løsning med mer kontroll og oversikt, og som er et system for fremtiden, sier administrasjonsleder Knut Magne Jensen.

– Stort ressursbruk, kommunikasjonssvikt og manglende tilgang til det eksterne lønnssystemet var utslagsgivende for at vi begynte å se etter en annen løsning, forteller Jensen.

MjøsAnker er Hedmarks største arbeids- og inkluderingsbedrift og samarbeider tett med lokalt næringsliv om rekruttering av arbeidskraft. Med 150 ansatte i flere avdelinger var det frustrerende at de ikke hadde kontroll på lønnsutbetalingene sine selv.

– Når vi uansett skulle bytte system kunne vi også finne et system for fremtiden og da måtte dette være skybasert. Xledger var det systemet på markedet som hadde lengst erfaring med å levere en ren skyløsning, sier Jensen.

God match

– Endringer i bransjen gjør MjøsAnker mer konkurranseutsatt, med mindre forutsigbarhet og flere korte prosjekter. De responderer på det med å trimme prosesser og systemer for å øke konkurransekraften. Vårt mål er å bidra til at ambisiøse selskaper blir mer effektive og produktive. I lys av det er vi svært fornøyd med at MjøsAnker har valgt å implementere Xledger sier Gaute Tinnes-Rimehaug, direktør for Salg og Go-To Market i Xledger.

Xledger er bygget fra bunnen av i skyen og har over 15 års erfaring.

– Vi følte at vi ble tatt på alvor fra første stund og de ga oss en svært ryddig og grundig salgsprosess, sier Jensen.

Effektivisering

Mye manuelt arbeid og liten tilgjengelighet til økonomisystemet for alle ledere er noe av det Jensen forventer at nå blir bedre med Xledger.

– Vi håper Xledger nå kan føre til at vi får en mer effektiv hverdag. I tillegg vil nå hver avdeling få et større eierskap til økonomien, der man kan følge med på den økonomiske utviklingen dag for dag. Budsjettarbeidet vil forenkles og vi får 100 % kontroll på lønn, forteller Jensen.

Nå kan vi bruke mer tid på planlegging – å se fremover – enn å gjøre forefallende manuelt arbeid som gir lite avkastning, avslutter Jensen. 

 
Publisert den av veronica