Prosjektstyring med løpende oversikt over lønnsomhet | Xledger Norge

Løpende oversikt over status og lønnsomhet på dine prosjekter

Med Xledgers prosjektstyringsverktøy har du til enhver tid visuell oversikt over timeregnskap, prosjektregnskap og resultatregnskap. Med full løpende oversikt oppdager du fallgroper tidligere og unngår de store overraskelsene.

På dashbordet har du oversikt over alle dine prosjekter hvor du kan se resurssfordelingen på et overordnet nivå. Du har også mulighet til samme oppsett på hver enkelt prosjekt, som vist i skjermbildet under.


Prosjekt Dashbord Xledger
Klikk på bildet for å se en større versjon

Dette medfører at du som prosjektleder kan benytte Xledger som et prosjektstyringsverktøy der reelle inntekter, kostnader og timesaldoer kan vurderes opp mot planlagt ressursbehov, timeomfang og økonomi. Ved å klikke videre ned i strukturen kan man gå på resurssfordeling på et mer detaljert nivå, f.eks. timeforbruk per ansatt.


Detaljert prosjektstatus i Xledger
Klikk på bildet for å se en større versjon

Xledger gir deg mulighet til å gjøre spørringer på prosjekt på det detaljnivå du ønsker. Prosjektregnskap kan rapporteres enten basert på faktiske bokførte inntekter og kostnader eller basert på kalkulatoriske timeinntekter og -kostnader. Dette medfører at du vil ha full oversikt over prosjektregnskapet selv om dette ikke faktureres fortløpende, også selv om lønn og andre kostnader ikke føres mot prosjekt.


Resurssplanstatus i Xledger
Klikk på bildet for å se en større versjon

Les mer om Xledgers prosjektløsning

Publisert den av Frida