Lønn kurs i Xledger | Xledger Norge

Lønn og reise

Kurset gir en innføring i lønnsmodulen med fokus på oppsett av ansatte, kjøring av lønn og terminoppgaver, struktur og oppbygging av lønnssystemet, lønnarter og beregningsregler for lønnsavregning og bokføring i regnskap. Kursdeltaker skal kunne sette opp lønnssystemet, kjøre lønn og gjennomføre terminavslutning.
Kurset er basert på rollen Lønnsleder.
 

Målgruppe

Personer som skal administrere og kjøre lønn i Xledger.

Forkunnskaper

Kursdeltaker må ha generell fagkompetanse og erfaring med lønn og lønnskjøring.
Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Regnskap 1 og helst Regnskap 2.

Innhold:
  • Selskaps- og ansattoppsett
  • Lønnskjøring
  • Spørring/rapportering
  • Terminavslutning
  • Reiseregning/utlegg
  • Lønnarter, rate- og satsoppsett
  • Feriepenger
  • Sluttoppgjør
  • Timeføring og lønn
  • Årsoppgjør

 
For mer informasjon om kurset eller for å melde deg på bruk dette påmeldingsskjema.

Lønn