Logistikk kurs i Xledger | Xledger Norge

Logistikk

Kurset består av to deler som begge gjennomføres på samme dag. Del A gir en innføring i prosessene i innkjøps-, lager og fakturamodulen i Xledger, samt ulike lagerspørringer. Del B fokuserer på regnskap og økonomi i selskapet som benytter innkjøpsmodulen i Xledger.
 

Målgruppe

Del A: Innkjøpere, selgere/ordreregistranter, logistikkledere samt regnskapsførere i logistikkbedrifter. Del B: Regnskapsførere for logistikkbedrifter.
 

Forkunnskaper

Del A: Kursdeltaker må ha generell IT-forståelse.
Del B: Kursdeltaker må ha gjennomført kursene Regnskap 1 og Regnskap 2, samt ha generell IT-forståelse.
 

Logistikk

Innhold Del A:
 • Oppsett
 • Innkjøpsordre
 • Varemottak
 • Lager og lagertransaksjoner (kjøp av varer)
 • Ordre
 • Salgsordre
 • Kreditering og retur av varer
 • Lager og lagertransaksjoner (salg av varer)

Innhold Del B:
 • Oppsett faste konti salg
 • Standard kontering i innkjøpsprosessen
 • Knytning av inngående faktura til innkjøpsfaktura
 • Kontering av andre lagerbevegelser
 • Lagerspørringer

 
For mer informasjon om kurset eller for å melde deg på bruk dette påmeldingsskjema.