Opplæring innenfor alle sentrale funksjonsområder i Xledger | Xledger Norge

Kurs

For å kunne utnytte it-systemer mest mulig effektivt, må man lære seg hvordan det fungerer og hvordan det skal brukes. Kurs og opplæring er derfor en viktig faktor – både ved systemskifte og nyansettelser. Slik er det også med Xledger. For å kunne jobbe effektivt i Xledger er det helt essensielt at brukerne tilegner seg tilstrekkelig Xledger-kompetanse, i tillegg til nødvendig fagkunnskap.

Xledgers kursavdeling tilbyr kurs som dekker systemets sentrale funksjonsområder. Kursene fokuserer på praktisk bruk av Xledger og er ikke en teoretisk gjennomgang av det aktuelle fagområdet. For å få best utbytte av kursene er det derfor viktig at kursdeltaker har grunnleggende kompetanse innen fagområdet.

Xledgers kursholdere jobber også med konsulent- og supporttjenester og er derfor godt kjent med de problemstillinger kursdeltakerne møter til daglige. Dette bidrar til praktisk rettede kurs som gir deltakerne umiddelbart nytte.

Kursene gjennomføres i klasserom i våre lokaler på Bryn i Oslo. Det finnes gode kollektivforbindelser, både med t-bane (Brynseng stasjon) og tog (Bryn stasjon). I tillegg finnes det betalbare parkeringsplasser i umiddelbar nærhet.

Våre kurs er forbeholdt kunder og partnere av Xledger.

Kurskalender 2019

For mer informasjon om kursene, krav til forkunnskap og anbefalt kursrekkefølge, trykk på linken i kursets tittel. 

Kurs
Pris
Tidspunkt
Mai.
Jun.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Regnskap 1
kr 2900,- 09:00-16:006.
(fullt)
11.(fullt)
12.16.7.4.
Regnskap 2
kr 2900,- 

 
09:00-16:007. (fullt)12.13.17.8.5.
Lønn og reise
kr 2900,-09:00-16:008.13.14.18.9.6.
Prosjekt 1
kr 2900,- 

 
09:00-16:0020. 

26.

 21. 
Prosjekt 2
kr 2900,-

 
09:00-16:0021. 27. 22. 
Logistikk
kr 2900,- 

 
09:00-16:0022. 28. 23. 
Administrator
kr 2900,-

 
09:00-16:0023. 29. 24.