Xledgers konsulentavdeling tilbyr bistand innenfor bl.a. implementering, tilpasning og vedlikehold | Xledger Norge

Konsulent

Økonomisystem for konsulentbransjen

Xledgers konsulentavdeling tilbyr bistand innenfor bl.a. implementering, tilpasning og vedlikehold av Xledger til alle partnere og direktekunder.

Våre konsulenter har bred kompetanse innenfor Xledger og lang erfaring med implementering av forretningssystemer, virksomhetsstyring og tilpasning av forretningsprosesser.

Våre seniorkonsulenter og sertifiserte prosjektledere (PMP og/eller PRINCE2) har solid erfaring fra relevante fagområder som økonomi og regnskap, lønn, logistikk, prosjektstyring og rapportering. Xledgers konsulenter bistår med alt fra å lede større implementerings- og endringsprosjekter til å assister den enkelte bruker.

Vi har utviklet en egen metodikk for implementering av Xledger som skal sikre en effektiv og riktig implementering av Xledger. Metodikken er basert på lang erfaring med skybaserte løsninger og beste praksis for Xledger. Rask og enkel implementering er en av fordelene med skybaserte løsninger som Xledger.