Kundereferanse Xledger Prosjekt | Xledger Norge

Peanuts

Sitatbilde: "Prosjektmodulen i Xledger er svært fleksibel og gir oss mange muligheter i definering av prosjekter. [..] Med Xledger er vi tett på vår egen økonomi og kan ta pulsen daglig på situvasjonen i selskapet." - Peanuts

Kundesitat: Peanuts

Info

Logo: Peanuts

Lokasjon: Stavanger og Trondheim
Bransje: Konsulent, IT, prosjekt
Bruker følgende funksjoner: Økonomi, Bank, Prosjekt, Timeføring/Reiseregning/Utlegg
Regnskapsbyrå: Finero

Peanuts er et konsulenthus med spisskompetanse innen skreddersydd utvikling av digitale løsninger, intranett og samhandling, alt basert på fremtidsrettet infrastruktur.

 

Hva er resultatet?

Vi har som mål å drive en organisasjon så «lean» som overhode mulig uten at det skal gå utover kvaliteten på økonomistyring, fakturering og HR-tjenestene. Ved bruk av tjenester levert fra Bird, samt aktiv bruk av Xledger så mener vi å ha oppnådd dette. Med Xledger er vi tett på vår egen økonomi og kan ta pulsen daglig på situasjonen i selskapet.

Hva var utfordringen?

Vi var et nystartet konsulentselskap og hadde behov for hjelp til regnskap og prosjektstyring. Vi lever av «timesalg» og er helt avhengig av at vi har god prosjektstyring og registrering av våre tjenester ut mot kunde. Da vi startet opp Peanuts ville vi være sikker på at alle valg vi gjorde skulle baseres på at vi en dag kunne bli store, så skalerbarhet i løsninger var derfor svært viktig. Da regnskapsbyrået Bird AS viste oss Xledger så vi med en gang at dette systemet ville gi oss disse mulighetene.

Hva ble løsningen?

Etter nå 18 måneders drift i Peanuts er vi 46 ansatte som i en eller annen form benytter Xledger daglig.

  • Alle ansatte hos oss fører sine arbeidstimer, vakttimer og ferie. Dette gir den ansatte saldo oversikt på sin fleksitid konto og ferietid. Alle har også god oversikt over registrering av Reiseregninger og Utleggskjema.
  • Alle timer blir ført mot definerte kundeprosjekter som igjen fører til riktig og god kvalitet på faktura ut til våre kunder.
  • Prosjektmodulen i Xledger er svært fleksibel og gir oss mange muligheter i definering av prosjektet. Vi selger både løpende timer, fast pris avtaler og abonnement noe som er lette å definere i Xledger.
  • Økonomistyring er gjort lett tilgjengelig gjennom regnskapdelen og gir meg som leder god oversikt over nøkkeltall og løpende utvikling.
  • Det finnes en mengde bra rapporter som gjør dokumentering og informasjondeling lett.
  • At Xledger er direktekoblet vår bank gjør at vi aldri har behov for å benytte nettbank da all informasjon finnes direkte i Xledger-applikasjonen.
Sveinung Djønne-Stuve, Daglig leder Peanuts

Les flere referanser

 Kontakt Xledger