Referanse Xledger, globalt selskap | Xledger Norge

OHB Sweden

Sitat kunde: "Vi jobber hjemme og reiser mye, blant annet til hovedkontoret i Tyskland og det er en glede å raskt og umiddelbart kunne svare på spørsmål ved å bare plukke opp nettbrettet."

Kundesitat: OHB Sweden

Info

Logo: OHB Sweden

Lokasjon: Stockholm
Bransje: leverer og drifter satellitter og satellittsystemer
Bruker følgende funksjoner: Økonomi, Timeføring/Reiseregning/Utlegg, Rapportering
Applikasjon før Xledger: Agresso

 

OHB Sweden AB utvikler, bygger, leverer og drifter satellitter og satellittsystemer for ulike typer romvirksomhet. Det var tidligere en del av det Svenske Space Corporation (SSC), hvor man i mange år har brukt Agresso. Med salget til tyske OHB Group ble de raskt tvunget til å skaffe helt nye systemer. Det store tidspresset innebar at de hadde tre måneder på seg til å både finne nytt system og få det til å fungere.

Hva er resultatet?

Den største gevinsten med Xledger er fremfor alt at du kan finne ut hva kostnadene vil bli. Det var alltid relativt usikkert i Agresso på grunn av konsulentkostnader for oppgraderinger og for å få med de tilpasningene av både Agresso og relaterte nærliggende systemer. Dette slipper vi med Xledger da alt er integrert. Vi behøver heller ikke tenke på backup eller annen teknologi.

Vi jobber hjemme og reiser mye, blant annet til hovedkontoret i Tyskland og det er en glede å raskt og umiddelbart kunne svare på spørsmål ved å bare plukke opp nettbrettet, sier Peter Westerberg, sjef for økonomistyring og prosjektoppfølging i OHB.

Både Peter og jeg, avdelingsleder og hele prosjektet sparer tid fordi det er så utrolig lett å flytte over i Excel, der vi har våre ferdige rapportformater. Vi har mange fastprisprosjekter som vi må ha kostnadskontroll på i realtid og resultater, f.eks. på kort tid, sier Fredrik Schelin, direktør i OHB for finansielle regnskap i forhold til skattekontoret og de tyske eierne.

Hva var utfordringen?

Vi begynte å se på ulike systemer, men de fleste falt på at timeoppfølging og prosjektestimater ikke fungerte godt nok. Erfaringer fra tidligere arbeidsplasser og forretningssystemer var at det alltid satt systemkonsulenter å jobbet for å få systemet til å fungere, forteller Peter.

Hva ble løsningen?

Da Xledger bestod alle funksjonelle krav så bestemte de seg uten videre sammenligninger. Sammen med prosjektlederen fra Xledger satte de opp hele systemet på tre uker. Avtalen ble skrevet i november og den 1.januar var de i full drift.

Det var svært gledelig å slippe høye og uforutsigbare kostnader når Xledger ikke krever så mye tilpasninger og implementeringen måtte gå så fort, sier Peter.

Prosjektlederen fra Xledger var fantastisk. Samtidig skulle vi få lønnssystem og administrere rapporteringen til Tyskland. I ettertid er det imponerende at vi klarte det, sier Fredrik.

Vi vil snart begynne å bruke den innebygde rapportgeneratoren i Xledger, men alle hos oss har alltid jobbet mye i Excel så i dag mater vi inn alt i Excel for videre analyse, f.eks. likviditetsprognoser og alle prosjektregnskap. Jeg har jobbet i mange forretningssystemer f.eks. Axapta, Agresso, Fortnox og Visma og alle økonomisystemene kan eksportere til Excel. Forskjellen som jeg oppfatter i Xledger er at man fra nesten hvilken som helst visning kan få alt dirkete til Excel, mens i andre systemer må man ofte klippe og lime, avslutter Fredrik.

Peter Westerberg, sjef for økonomistyring og prosjektoppfølging i OHB
Fredrik Schelin, direktør i OHB for finansielle regnskap i forhold til skattekontoret og de tyske eierne.

Les flere referanser

 Kontakt Xledger