Referanse Ideell global organisasjon | Xledger Norge

Kvinna till Kvinna

Sitatbilde: "Xledger får oss til å heve kompetansen internt når de prosjektansvarlige jobber i forretningssystemet. Vi kan nå se budsjettet for giverkontraktene og hele tiden måle dette mot resultatet, som også er det giveren er mest interessert i.." - Kvinna till Kvinna

Kundesitat: Kvinna till Kvinna

 

Logo: Kvinna till KvilnnaInfo

Lokasjon: I 10 land
Bransje: Ideell global organisasjon
Bruker følgende funksjoner: Økonomi, Prosjekt, Rapportering
Applikasjon før Xledger: Visma

 

Innsamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna støtter over 130 kvinneorganisasjoner i ti land. Den totale bistanden i 2013 var ca. 100 millioner svenske kroner og den totale omsetningen var på 120 millioner svenske kroner.

Hva er resultatet?

Enklere giverrapportering

Det viktigste for Kvinna till Kvinna i valget av Xledger var rapportering av donasjoner og å gjøre budsjettoppfølgingen per donasjon mulig.

Den interne kontrollen for budsjettansvarlig og ansvarlig for finansiellrapportering til giver er utrolig enkelt i forhold til vår tidligere Visma-løsning.

Takket være et godt gjennomtenkt hierarki og prosjektstruktur i kombinasjon med brukerdefinerte dimensjoner, får vi nå med ett trykk frem det totale resultatet sammenlignet med budsjettet for definert donasjoner.

Xledger får oss til å heve kompetansen internt når de prosjektansvarlige jobber i forretningssystemet. Vi kan nå se budsjettet for giverkontraktene og hele tiden måle dette mot resultatet, som også er det giveren er mest interessert i.

Tre dager istedenfor to uker

Det tok tidligere to uker å fullføre en kvalitetssikret rapport på et større prosjekt — i Xledger tar hele prosessen ca. tre dager. Årsaken er først og fremst at vi får alle tallene ved å trykke på en knapp. I tillegg er det også færre kvalitetssikringsmomenter, som blant annet skyldes at Xledger har en egen funksjon for giverkontrakter i systemet.

For oss er det ikke bare det å overstige prosjektets budsjett som er et problem. Hvis vi ikke bruker prosjektressursene kan konsekvensen bli at giveren ikke stoler på våre bedømmelser av nødvendig giverstøtte til våre prosjekter. Med Xledger kan vi få en real-time kontroll over situasjonen.

Tilgjengeligheten gjør at alle er delaktige

Andre viktige årsaker til valget av Xledger var at systemet er tilgjengelig overalt. Med Xledger trenger du heller ikke være avhengig av å installere lokal IT, slik at alle i organisasjonen kan bruke den. Fordi Kvinna till Kvinna er i ti land ville det vært umulig å fordele det økonomiske arbeidet lokalt med et tradisjonelt system. I Xledger kan alle de lokale ansatte være involvert i den økonomiske prosessen.

Hva var utfordringen?

I den gamle løsningen, var det vanskelig å finne og fikse feil, som var svært tidskrevende. Det tok også svært lang tid å kvalitetssikre rapporter.

Hva ble løsningen?

Grunnen til at vi skaffet oss et nytt forretningssystem var at det er helt nødvendig å ha et regnskapssystem som er i stand til holde oversikt over mange fond, med flere hundre prosjekter og at rapporteringer og oppfølging på alle nivåer er enkelt, raskt og pålitelig.

Det var også viktig at oppstartkostnadene ikke var for høye. Oppstartskostnadene var for store i de få tradisjonelle systemene som innfridde våre krav om rapportering. Kontrakten med Xledger ble vunnet i konkurranse med Visma og Agresso.

Leila Orre, Økonomisjef i Kvinna till Kvinna

Les flere referanser

 Kontakt Xledger