Komplett styring over alle dine prosjekter i Xledger | Xledger Norge

Prosjekt- og timeregnskap

Prosjekt- og timeregnskap. Få komplett styring over dine prosjekter

Få komplett styring over dine prosjekter

Komplett løsning for timeføring, ressursplanlegging, prosjektregnskap og fakturering

For å kunne styre, måle og evaluere en og flere prosjekter er det viktig å ha en underliggende løsning som gir deg den fleksibiliteten og tilgjengeligheten du trenger, og som er skalerbar slik at den kan håndtere både små og store prosjekter.

Med prosjektstyringsverktøyet har du alltid løpende oversikt over status og lønnsomhet på dine prosjekter.

Prosjektplanlegging

Løsningen inneholder ressursplanlegging og prosjektbudsjett. Dette medfører at du som prosjektleder kan benytte Xledger som et prosjektstyringsverktøy der reelle inntekter, kostnader og timesaldoer kan vurderes opp mot planlagt ressursbehov, timeomfang og økonomi.

Styringsmuligheter finnes både i gode forhåndsdefinerte spørringer og rapporter, samt i muligheten for selv å sette opp rapporteringsmodeller. Disse kan vises tabellarisk, grafisk, eller leveres per epost.

Timeføring

Timeføring skjer på prosjekt og eventuelt oppgave og aktivitetsnivå. Xledger gir deg mulighet for godkjenning av timer på overordnet nivå, slik at kvaliteten kan verifiseres på hver timetransaksjon. Timeføring skjer i et enkelt og intuitivt grensesnitt som medfører lite behov for opplæring hos den enkelte, og det er mulighet for å sette opp snarveier til de mest brukte prosjekter og aktivitetskombinasjoner.

Timeføring er spesielt enkelt med vår nettbrett- og mobilløsning 

 

Prosjektregnskap

Xledger gir deg mulighet til å gjøre spørringer på prosjekt på det detaljnivå du ønsker. Prosjektregnskap kan rapporteres enten basert på faktiske bokførte inntekter og kostnader eller basert på kalkulatoriske timeinntekter og -kostnader. Dette medfører at du vil ha full oversikt over prosjektregnskapet selv om dette ikke faktureres fortløpende, også selv om lønn og andre kostnader ikke føres mot prosjektet.

Les mer om rapportering og virksomhetsstyring i Xledger

 

Kontakt oss for mer info

Flere produkter

Produktark: Prosjekt- og timeregnskap