Ordre og fakturering i Xledger - komplett med eFaktura og kredittsjekk | Xledger Norge

Ordre og fakturering

Komplett fakturering på nett

Xledger har fullstendig funksjonalitet for ordre og fakturering. Dette er fullt integrert med prosjektregnskap, kundereskontro og hovedbok. Fakturering kan skje lokalt, eller fullt automatisert med sentral fakturaprint og distribusjon.

I ordre- og faktureringsmodulen er funksjonalitet rundt salgsordre og fakturering samlet. Her finnes ulike muligheter til å optimalisere oppsett av kunder og kundegrupper, produkt og produktgruppe. Disse kan enkelt knyttes til prislister, leverings- og betalingsbetingelser og faste salgskonti for å få en løsning som er enkel og lite ressurskrevende å administrere.

Ved hjelp av spørringer med enkel eller mer avansert filtrering kan man hente ut de data man har behov for og ved et tastetrykk eksportere disse direkte til Excel.

Fleksibel salgsordreløsning

Vår fleksible ordreløsning dekker ulike behov. Man kan velge å opprette salgsordre manuelt, via salgsordremal, eller ved å opprette en ordre som overføres til fakturering. Vi tilbyr gode løsninger for abonnementsfakturering og massefakturering. I kombinasjon med vår prosjektmodul tilbyr vi fakturering på bakgrunn av timeføring, reiseregninger og viderefakturering av inngående faktura.

Det finnes flere ulike muligheter til å legge opp rabatter og kundespesifikke priser – også donasjonsfakturering. Ved hjelp av pris- og rabattmatriser vil man enkelt kunne administrere løsningen. Man kan velge å definere prislister og rabattmatriser for hele sortimentet, eller det kan settes opp for en produktgruppe eller et spesifikt produkt. På samme måte kan man knytte pris- og rabattmatriser til en kundegruppe eller til en spesifikk kunde.

I Xledger kan man velge å ta i bruk all funksjonalitet rundt ordre, plukklister, pakkseddel, ordrebekreftelse og fakturering, eller man kan velge en enklere løsning og kun benytte seg av salgsordre som faktureres avhengig av selskapets behov og kompleksitet. Les om innkjøp og lager

Enkel og effektiv fakturering på nett

Effektive faktureringsrutiner

Vi tilbyr flere løsninger for utsendelse av fakturaer, disse kan gjerne kombineres ved oppsett på kunde eller kundegruppe. Du kan også velge mellom ulike oppsett av fakturaen.

Disse valgene kan gjøres per kunde:
  • Faktura på papir
  • Faktura utsendt per e-post
  • Avtalegiro
  • Elektronisk faktura (eFaktura) i EHF/UBL2 format

Det er enkelt å kreditere salgsordre ved hjelp av krediteringsfunksjonaliteten i Xledger, og systemet vil automatisk utligne bilagene mot hverandre. Du får også tilgang til gode løsninger for betalingsoppfølging, automatisk genererte purringer, rentenota og inkassointegrasjon.

eFaktura

Xledger er godkjent som eget aksesspunkt hos Difi og kan derfor tilby inngående og utgående eFaktura i henhold til standard EHF-format. Fra 2019 har vi også støtte for EHF 3.0 (PEPPOL BIS Billing 3.0).

Xledger har funksjonalitet for systemfaktura; elektronisk faktura mellom alle virksomheter som bruker Xledger.

Kredittsjekk og kredittstyring

Gjennom vårt samarbeid med Soliditet kan vi tilby kredittsjekk, kredittovervåkning og automatisk adressevask for alle selskaper i Xledger.

 

Kontakt oss for mer info

Flere produkter

Produktark: Ordre og fakturering