Lønn og reiseregning effektivt og fleksibelt i Xledger | Xledger Norge

Lønn og reise

Lønn og reise. Fleksibel lønn og reiseregning

Fleksibel lønn og reiseregning

Xledger sin lønnsmodul er en fleksibel løsning for administrasjon og utbetaling av lønn og annen godtgjørelse. Lønnssystemet leveres med et omfattende oppsett av lønnarter, satsregister og bokføringsregler. Alt dette vedlikeholdes av Xledger, mens kunden selv har frihet og fleksibilitet til å bygge opp etter eget behov.

Med Xledger kan du definere et ubegrenset antall forskjellige lønnskjøringer med ulike frekvenser. Det er lagt opp til smidig innleggelse av lønnsgrunnlag som registreres enten manuelt, via import fra timeregistrering, import fra forsystem eller en kombinasjon av disse.

Du har mulighet til å ta ut så mange lønnskjøringsforslag du ønsker og dermed sørge for at det endelige resultatet er korrekt. Xledger reskontrofører skyldig lønn og med integrasjon mot bank vil man enkelt besørge utbetaling direkte i applikasjonen.

Reise-/utleggsregning

Utlegg og reiseregninger registreres direkte. Den ansatte kan opprette reiseregning selv og denne godkjennes av attestasjonsansvarlig med et klikk. Automatisk overføring av fakturerbare utlegg til ordresystemet sikrer at disse blir fakturert kunde. Man velger selv om reiseregningen skal skrives ut og signeres for hånd, eller om man benytter forhåndslagret signatur og dermed en fullstendig papirløs reiseregning.

Reise-/utleggsregning er integrert med lønn, men kan naturligvis opprettes og utbetales utenom ordinære lønnskjøringer.

Utleggsføring er spesielt enkelt med Xledger på mobil

Vi har avtale med flere kredittkort, som gjør det enklere å registrere reiseregninger

Rapportering

En viktig del av lønningsrutinen er innsending av A-melding. Med Xledger er det enkelt å sende inn A-melding ved hver månedsslutt. A-meldingen er enkel å kontrollere ved hjelp av gode verktøy for spørringer/rapporter. I Xledger kan det naturligvis også produseres sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk (tidligere lønns- og trekkoppgave).

Fakta om Lønn/Reiseoppgjør

Fakta

 • Fleksibelt oppsett av lønningsformer,
  arter og hyppighet
 • Enkel og effektiv lønnskjøringsprosses
 • Automatisk bokføring i regnskap og
  utbetaling
 • Valgfri distribusjon av lønnsslipper
  (web, e-post, post)
 • Automatisert terminoppgave
  (Altinn, automatbokføring og betaling)
 • Elektronisk håndtering av reiseoppgjør –
  dokumentflyt og attestering

Fordeler

 • Total integrert lønn, reise, utlegg, ordre,
  fakturering og regnskap
 • Redusert timeforbruk i
  administrasjonen
 • Komplett elektronisk dokumentarkiv
  for ansatte – alltid tilgjengelig på nett
 • Effektiv og rask håndtering og oppgjør
  av utlegg og reiseregninger
 • Sikrer videre fakturering av
  prosjektspesifikke kostnader og utlegg

 

Kontakt oss for mer info

Flere produkter

Produktark: Lønn og reise