Full kontroll over kunde- og leverandørreskontro i Xledger | Xledger Norge

Kunde og leverandør

Full kontroll over kunder og leverandører

Alle kunder har sin egen kundereskontro, hvor opplysninger om kunden lagres. På kundereskontro kan man se om kunden har åpne poster, eller sjekke hvilke transaksjoner som er knyttet til kunden. Under åpne poster ser man om kunden har ubetalte faktura. Under kundetransaksjoner ser man transaksjoner som har gått til eller fra kunden.

Til kundemodulen i Xledger er det også knyttet funksjonalitet for purring, og inkasso. Denne jobben gjør vi for deg! Purringer produseres, sendes, og håndteres av oss, basert på forhåndsdefinerte purrerutiner. Ved bruk av inkasso må det signeres en avtale med Kreditorforeningen. Medlemsskapsavtale med Kreditorforeningen er gratis for alle selskaper som benytter Xledger. Når fordringer settes klar for inkasso, vil disse bli sendt til Kreditorforeningen for videre behandling.

Ved å aktivere kredittovervåkning på en kunde får du daglige oppdateringer på rating, og oversikt over din kunde. Er kunden på vei mot konkurs? Det er din oppgave som leder av et selskap å ha kontroll på dette. Hvilke kunder skal du gi kreditt, og hvilke skal du ikke gi kreditt? Dette er også en tjeneste levert gjennom vår samarbeidspartner Soliditet. Ved å ha denne typen informasjon tilgjengelig kan du ta de riktige valgene for din bedrift!

Les mer om kredittsjekk og -overvåkning her »

Kredittovervåkning og kredittsjekk

purrerutiner i xledger

Kredittovervåkning og kredittsjekk leveres gjennom vår samarbeidspartner Soliditet. Dette gjør at du har kontinuerlig kontroll over dine kunder og samarbeidspartnere.

Kredittsjekk betyr at du alltid vet:
    • Hvilke av dine kunder som IKKE kan betale for seg
    • Hvilke av dine kunder som må purres
    • Hvilke av dine kunder som er i ferd med å gå KONKURS
    • Hvilke av dine leverandører som er pålitelige
    • Hvilke nye kunder som betaler for seg og som bør satses på

Kilde: Soliditet

 

Leverandørreskontro

Alle leverandører får egen leverandørreskontro, hvor opplysninger om leverandøren lagres. På leverandørreskontro kan man se om man har åpne poster – utestående – på leverandøren, samt se transaksjoner som har gått til og fra leverandør. Dessuten kan man hente ut rapporter på posteringer gjort i de andre modulene i systemet. Rapporter som er tilgjengelig er blant annet: Åpne poster, åpne poster aldersfordelt, og reskontrospesifikasjoner. Fra leverandørkortet er det snarveier til andre moduler hvor reskontroen er representert, eksempelvis kontaktpersoner som er koblet til XRM-modulen, dokumenter og oppfølginger.

På selve leverandørkortet har man muligheter til å legge inn relevant informasjon knyttet til leverandøren, som språk, valuta, faste konteringsregler, og frie felter med valgfri informasjon.
Faktura tilknyttet leverandørreskontroen vil bli liggende som en post i forfallslisten etter bokføring. Informasjon til knyttet reskontro vil bli overført til bilag i forfallslisten, slik at man har fullstendig kontroll over betalinger til leverandør.

Ved årsavslutning er det vanlig å avstemme reskontra for å se hva som er utestående (åpne poster) ved regnskapsårets slutt. Revisor kan også be om å få sjekke reskontro for å sikre at regnskapet ikke er manipulert.

Kontakt oss for mer info

Flere produkter

Produktark: Kunde- og leverandør