Likviditetsstyring, bankintegrasjon og automatisk bankavstemming | Xledger Norge

Bank og likviditetsstyring

Bank og likviditetsstyring. Automatisk bankintegrasjon

Automatisk bankintegrasjon

Bankmodulen er en sentral del av vårt system. Gjennom bankmodulen tilbyr vi integrasjon mot de fleste norske banker og en bankavtale via Xledger gjør at du vil kunne se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger i systemet. Du vil ikke lenger ha behov for nettbank for betalinger, avstemming vil i stor grad gjøres automatisk i systemet. Det er også tilstrekkelig at arbeid som utføres i forbindelse med bank kun gjøres gjennom Xledger.

Vi tilbyr et bredt spekter av funksjonalitet som vil effektivisere arbeidsdagen for både regnskapsfører og selskapet.

Vår bankmodul inneholder blant annet funksjonalitet for:

  • Bankreskontro
  • Remittering
  • Automatisk bankavstemming
  • Utenlands remittering
  • OCR-innbetaling
  • Kontoutskrift
  • Kontoinformasjon

 

Ved å benytte seg av den integrerte bankløsningen vil selskapet alltid ha oppdatert bankinformasjon lett tilgjengelig via hjem-siden i systemet. Samtidig vil brukeren få en totaloversikt over forventede inn- og utbetalinger noe som igjen gjenspeiles i likviditetsprognosen som finnes i systemet. Ved å registrere et likviditetsbudsjett vil man kunne se hvordan prognosene forholder seg i henhold til budsjettet. Dette bidrar til en mer effektiv og oversiktlig likviditetsstyring.

Over halvparten av alle konkurser i Norge skyldes manglende forståelse for likviditet, manglende innsikt i hvordan likviditeten faktisk flyter og hvordan den bør flyte i bedriften.
Den norske forening for styremedlemmer

 

Kontakt oss for mer info

Flere produkter

Produktark: Bank og likviditet