Forretningssystem for konsern | Xledger Norge

Konsern

Konsern. ERP i skyen

Har du oversikt over dine selskaper?

Xledger er skreddersydd for å håndtere konsern og komplekse organisasjoner. Du får løpende oversikt på overordnet nivå og detaljoversikt i alle underliggende selskaper.

Oversikt og kontroll

Dataene oppdateres løpende i sanntid i alle selskaper samtidig, slik at systemet gir oversikt; for eksempel over konsernets samlede likviditet, balanse, resultater, forfalte regninger og alle bankkontoer. Dette gjør at det mer gjennomsiktig, med mindre sannsynlighet for feil og man får dermed bedre kontroll over selskapet — uavhengig av størrelse.

Du kan følge tett på inntekter og utgifter i alle selskapene, der du kan finne frem til detaljer i løpet av få tastetrykk. På den måten blir det enkelt å ivareta historikk og se på utvikling og økonomisk status — sentralisert eller lokalt.

Fleksibelt og skalerbart

For konsern i vekst er det svært enkelt å sette opp nye selskaper, uavhengig av størrelse på selskapet. Siden Xledger er skybasert er det enkelt å samarbeide i systemet uavhengig av geografisk lokasjon. Systemet driftes også av Xledger og det er derfor få kostnader knyttet opp mot IT. Man trenger bare internett og en enhet for å koble seg til.

Globalt

ERP-systemet er tilgjengelig på en rekke forskjellige språk. 

Xledger er et flervalutasystem. Hvert selskap kan selv bestemme hvilken valuta de skal bruke, mens man på konsernnivå kan bestemme hvilken valuta man ønsker å ta ut rapporter i. Hver dag leses valutakurser fra Den europeiske sentralbanken.

Les mer om hvorfor Xledger passer for globale selskaper

 

 Kontakt Xledger