Skybasert økonomisystem for større bedrifter og konsern | Xledger Norge

Konsern

Konsern. ERP i skyen

Har du oversikt over dine selskaper?

Xledger er skreddersydd for å håndtere konsern og komplekse organisasjoner. Du får løpende oversikt på overordnet nivå og detaljoversikt i alle underliggende selskaper.

Skybasert økonomisystem for større bedrifter og konsern

Xledger er det skybaserte økonomisystemet som dekker behovene til store, komplekse virksomheter. Du får løpende oversikt over regnskap og økonomi på overordnet nivå og detaljoversikt i alle underliggende selskaper.

Oversikt og kontroll

I Xledger oppdateres dataene løpende i sanntid i alle selskaper samtidig, slik at systemet gir oversikt; for eksempel over konsernets samlede likviditet, balanse, resultater, forfalte regninger og alle bankkontoer. Dette gjør at det blir mer gjennomsiktig, med mindre sannsynlighet for feil og man får dermed bedre kontroll over selskapet — uavhengig av størrelse.

Du kan enkelt følge med på inntekter og utgifter i alle selskapene og du kan drille deg ned til detaljer i løpet av få tastetrykk. På den måten blir det enkelt å ivareta historikk og se på utvikling og økonomisk status — sentralisert eller lokalt.

Fleksibelt og skalerbart

For konsern i vekst er det svært enkelt å sette opp nye selskaper, uavhengig av størrelse på selskapet. Siden Xledger er skybasert er det enkelt å samarbeide i systemet uavhengig av geografisk lokasjon. Systemet driftes av Xledger og det er derfor få kostnader knyttet opp mot IT. Du trenger bare internett og en enhet for å koble seg til.

Globalt

ERP-systemet Xledger er tilgjengelig på en rekke forskjellige språk. 

Xledger er et flervalutasystem. Hvert selskap kan selv bestemme hvilken valuta de skal bruke, mens man på konsernnivå kan bestemme hvilken valuta man ønsker å ta ut rapporter i. Hver dag leses valutakurser fra Den europeiske sentralbanken.

Les mer om hvorfor Xledger passer for globale selskaper

 

 Kontakt Xledger