Økonomisystem for advokater - kontroll på økonomien med Xledger | Xledger Norge

Advokat

Advokater snakker

Økonomisystem for advokater

I Xledger får du løpende, oppdatert oversikt over forbruk og lønnsomhet på alle dine oppdrag. Enkel timeføring og automatiserte faktureringsprosesser gir økt effektivitet, høyere faktureringsgrad og redusert risiko for feil.

Få kontroll på økonomien i alle oppdrag

Markedet er i endring og det er viktigere enn noen gang å ha full kontroll på hvilke bransjer, klientforhold og oppdrag som er lønnsomme. Hvilke forretningsmodeller lønner seg? Hvordan er lønnsomheten ved fastpris, rammeavtaler eller løpende timer? Med det skybaserte økonomisystemet, Xledger, er det enkelt å få oversikt og kontroll.

Alt du trenger i ett system

I Xledger økonomisystem har du alt du trenger for å administrere alle oppdrag i ett og samme system. Det er ikke behov for tilleggsmoduler eller ekstra systemer for budsjettering, timeføring, fakturering og regnskap. Når du ser alle oppdrag og selskapets styringsinformasjon i samme system får du komplett oversikt over historikk, nåsituasjon og fremtid.

Dette effektiviserer hverdagen for økonomiavdelingen og advokatene. Det er enkelt å følge med på sine egne klienter og oppdrag. Innsikt gir kontroll og minimerer risiko. 

Hierarkistrukturen i Xledger økonomisystem gjør det enkelt å lage egne visninger fra øverste nivå og drille ned i detaljene etter behov. Du får full kontroll på klienter og tilhørende oppdrag i ett komplett regnskap. Alle nøkkeltall er tilgjengelig i hver bruker sitt dashboard, alltid oppdatert.

Automatiserte prosesser frigir tid

I Xledger er målet at alt som kan automatiseres blir automatisert. Et eksempel er fakturering. Registrerte og godkjente timer kobles automatisk til fakturagrunnlaget, lønninger og oppdraget. Prosessen for godkjenning gjennomføres smidig i løsningen. Faktureringen skjer i tide og alle poster er med. Det betyr at økonomiavdelingen får frigjort tid til å jobbe mer med analyser og rådgivning, mens ledelsen og advokatene kan bruke mer tid på oppfølging av klienter og saker. 

Moderne økonomisystem for advokater

Xledger er et moderne, skybasert system, alltid oppdatert med nyeste teknologi og funksjonalitet. Du slipper lange utviklings- og implementeringsprosjekter.

Har du tilgang til internett, så har du tilgang til Xledger. En rekke forretningsprosesser er automatisert. Det betyr at flere oppgaver kan utføres uten at det er behov for å øke antall ressurser. Xledger er en skalerbar og fleksibel løsning som passer for alle som jobber med oppdrag og prosjekter der timer er det som gir verdi for bedriften.

Med Xledger har du tilgang til oppdatert styringsinformasjon hvor som helst, når som helst på alle brukerflater. Eksempelvis kan du raskt og enkelt registrere både timer og utlegg på telefonen din. Disse kan også godkjennes på mobilen. Dette gir økt fleksibilitet for alle involverte i prosjektet. Økt tilgjengelighet til systemet gir mulighet til en mer oppdatert status på tallene.  

 Kontakt Xledger