Skytjenester og SaaS | Xledger Norge

ERP-system i skyen

ERP-system i skyen

Xledger er det mest omfattende forretningssystemet i skyen

 

Betegnelsen forretningssystem eller ERP-system (Enterprise Resource Planning) brukes om programvare som støtter et flertall av en virksomhets forretningsprosesser, som f.eks. regnskap og økonomi, rapportering, fakturering, lønn, innkjøp og lager, kundereskontrooppfølging, prosjektregnskap, ansatt og ressursstyring.

I Xledger er alle funksjonsområder integrert i én og samme løsning. Xledger er også integrert med bank, kredittsjekk, Altinn og en rekke andre systemer.

 

Hva skiller tradisjonelt fra sky?

Tradisjonell

 • Innkjøp av software
 • Egne servere
 • Eget driftspersonell
 • Tidkrevende og kompleks implementering
 • Kostbare oppgraderinger, oppdateringer og vedlikehold

 

 

 

 

Skybasert

 • Ingen software
 • Ingen lokal server
 • Ingen driftspersonell
 • Rask og enkel implementasjon
 • Ingen kostnad knyttet til
  oppgraderinger, oppdateringer eller
  vedlikehold

 

Xledger leverer programvaretjeneste over nettet, også kalt Software as a Service (SaaS).
SaaS betyr rett og slett at vi tilbyr alt på nett og ingenting skal installeres lokalt.
Du jobber i nettskyen, og har tilgang til all informasjon samme hvor du befinner deg – så lenge du er tilkoblet internett.

Skyteknologi, eller cloud computing, er bruk av dataressurser (maskinvare og programvare) som blir levert som en tjeneste over et nettverk (vanligvis internett). Nettverk, servere, lagring, applikasjoner og tjenester kan raskt gjøres tilgjengelig for brukeren med minimal innsats fra leverandøren.

Kilde: Wikipedia og NIST: Cloud Computing

 

 

Gå til produkter