Xledger - forretningssystem som passer perfekt for eiendomsbransjen | Xledger Norge

Eiendom

Forretningssytemet Xledger har unike egenskaper som har stor nytteverdi for eiendomsbransjen

Administrerer dere eiendomsporteføljen optimalt?

I Xledger jobber du transparent og sømløst på kryss av alle juridiske enheter. I tillegg er mange manuelle operasjoner automatisert. Resultatet er bedre oversikt og høyere effektivitet.

Xledger har unike egenskaper som har stor nytteverdi for eiendomsbransjen. 

Her er 11 funksjoner som gjør hverdagen enklere for deg som administrerer et eiendomsselskap:  


1. Automatisk fakturering av leie- og felleskostnader
Du legger opp fakturering av en ny leietaker ved kontraktsinngåelse. Derfor slipper du å tenke mer på prisjustering eller kontraktutløp. Xledger sørger automatisk for korrekt periodisk fakturering, registrering av innbetalinger og vedlikehold av kundereskontro.

2. Felleskostnadsregnskapet
Xledger kan gjøre fordelingen og generere avregningsfaktura så hyppig som du måtte ønske.

3. Bygg- og leietakerregnskap 
Xledger hjelper deg med å ha full kontroll over inntekter, kostnader, investeringer og dokumenter. Akkurat på det detaljnivået du måtte ønske.

4. Prosjektøkonomi
Xledgers integrerte prosjektmodul gir deg verktøyene du trenger for å styre og følge opp selskapets eiendomsutviklingsprosjekter. Alt fra oppussing til nybygg. 

Les mer om Xledgers prosjektmodul

5. Anleggsregisteret
Xledgers anleggsregister gir deg kontroll på eiendelene uansett om de er aktivert eller ikke. Xledger kan beregne og automatisk bokføre både regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger.

6. Løpende konsolidering
Automatisk konsoliderte regnskapsrapporter er alltid oppdatert. Konsolideringen gir deg oversikt helt ned på bilagsnivå via full drill-down funksjonalitet. 

Les mer om konsern og konsolidering

7. Automatisk håndtering av forholdsmessig mva.
Har du forskjellige eiendommer eller selskaper med avvikende mva.-fradrag? Xledger kan sette opp til automatisk korrigering av inngående mva. til rett forholdsmessig sats.

8. Komplett bankintegrasjon med automatisk avstemming
Alle inngående og utgående betalinger håndteres automatisk. Banktransaksjoner bokføres automatisk og reskontro utlignes. Til og med bankavstemming går av seg selv.

9. Integrasjon mot andre systemer
Xledger kan sette opp robuste og effektive integrasjoner med ulike fagsystemer som brukes i eiendomsbransjen. 

I tillegg er Xledger ferdig integrert med blant annet Fenistra og Styret.com


10. Fleksibel valutahåndtering
Xledger støtter bokføring og rapportering i flere valutaer. I konsolideringen brukes den felles konsernvalutaen.

11. Lønn
Trenger du et lønnssystem, er også dette en integrert del av Xledger.

Les om Xledger integrasjoner innen eiendom