Xledger - forretningssystem som passer perfekt for eiendomsbransjen | Xledger Norge

Eiendom

Forretningssytemet Xledger har unike egenskaper som har stor nytteverdi for eiendomsbransjen

Xledger forretningssystem for eiendomsbransjen

I Xledger jobber du transparent og sømløst på tvers av alle juridiske enheter. I tillegg er mange manuelle operasjoner automatisert. Resultatet er bedre oversikt og høyere effektivitet.

Xledger har unike egenskaper som gir stor nytteverdi for eiendomsbransjen 


7 funksjoner som gjør hverdagen enklere for deg som administrerer et eiendomsselskap  


1. Prosjektøkonomi

Xledgers integrerte prosjektmodul gir deg verktøyene du trenger for å styre og følge opp selskapets eiendomsutviklingsprosjekter. Alt fra oppussing til nybygg. 

2. Bygg- og leietakerregnskap 

Xledger hjelper deg med å ha full kontroll over inntekter, kostnader, investeringer og dokumenter. Akkurat på det detaljnivået du måtte ønske.

3. Domenefunksjonalitet (flerfirmafunksjonalitet)

I Xledger samles oppsett og dataregistre på konsernnivå, slik at vedlikeholdet forenkles og endringer kun gjøres ett sted. Sentrale prosesser, som f.eks. remittering, kan gjøres for hele eller deler av selskapsporteføljen samtidig – i ett skjermbilde – for alle konti – innenlands og utenlands – NOK eller valuta.

4. Konsolidering

Automatisk konsoliderte regnskapsrapporter er alltid tilgjengelige og oppdaterte. Konsolideringen gir deg oversikt helt ned på bilagsnivå via full drill-down funksjonalitet. 

5. Automatisk håndtering av forholdsmessig mva.

Har du forskjellige eiendommer eller selskaper med avvikende mva.-fradrag? Xledger kan settes opp til automatisk korrigering av inngående mva. til rett forholdsmessig sats.

6. Komplett bankintegrasjon med automatisk avstemming (likviditet)

Xledger er integrert med banken din. Alle inngående og utgående betalinger håndteres automatisk. Banktransaksjoner bokføres automatisk og reskontro utlignes. Til og med bankavstemming går av seg selv.

7. Integrasjon mot andre systemer

Xledger kan sette opp robuste og effektive integrasjoner med ulike fagsystemer som brukes i eiendomsbransjen. I tillegg er Xledger ferdig integrert med blant annet Fenistra og Styret.com