Automatiser ditt årsoppgjør med Xledger | Xledger Norge

Årsoppgjør

Maestro Årsoppgjør satser på mest mulig automatikk og gode integrasjoner i Årsoppgjøret. Xledger er sømløst integrert med Maestro Årsoppgjør nettopp for å effektivisere arbeidet. Saldobalansen hentes direkte fra Xledger og du jobber kun med én programvare ved årsavslutning.

  • Integrasjonen er den enkleste veien til korrekt utarbeidet årsregnskap og utfylte ligningspapirer
  • Importer regnskapet fra Xledger rett inn i Maestro Årsoppgjør
  • Automatiske prosesser
  • Du kan slå opp årets og tidligere årstransaksjoner
  • Ingen overføring mellom to moduler, alt blir fullintegrert

 

maestro logo

 

Produktark: Årsoppgjør